Informatie

Elke kinderopvangorganisatie, zoals een kindercentrum, een locatie voor gastouderopvang of een peuterspeelzaal heeft een pedagogisch beleidsplan. Ikke & Zo geeft in het beleidsplan haar visie op de omgang met kinderen.

Zo zijn onder andere de volgende vragen uitgewerkt: Op welke manier wordt de emotionele veiligheid van kinderen gewaarborgd? Op welke manier wordt de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties bevorderd? Op welke manier vindt de overdracht van waarden en normen plaats?  

Een beknopte samenvatting van het beleidsplan van de buitenschoolse opvang vindt u hier.

Een beknopte samenvatting van het beleidsplan van de kinderopvang vindt u hier.

Hieronder vindt u alle downloads die te maken hebben met Ikke & Zo.

LRK nummer

Voor de kinderopvangtoeslag heeft de Belastingdienst het LRK-nummer van Ikke&Zo nodig.  LRK staat voor Landelijk Register Kinderopvang.

In het LRK worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRK staat.

Bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag zal de Belastingdienst vragen om het LRK-nummer. Voor het gemak hebben wij de LRK-nummers hieronder genoteerd.

  • LRK Nummer Buitenschoolse Opvang: 795799214
  • LRK Nummer KinderdagOpvang: 282599447

Downloads

Inspectierapporten

Inspectierapport Kindercentrum IKKE & ZO b.v. - Jaarlijks onderzoek BSO 2023 

Inspectierapport Kindercentrum IKKE & ZO b.v. - Jaarlijks Onderzoek KDV 2023

Archief

 Inspectierapport Kindercentrum IKKE & ZO b.v. - Jaarlijks Onderzoek BSO 2022

Inspectierapport Kindercentrum IKKE & ZO b.v. - Jaarlijks Onderzoek KDV 2022

Inspectierapport Kindercentrum IKKE & ZO b.v. - Jaarlijks Onderzoek BSO 2021

Inspectierapport Kindercentrum IKKE & ZO b.v. - Jaarlijks Onderzoek KDV 2021

 Inspectierapport Kindercentrum IKKE & Zo b.v. - Jaarlijks Onderzoek Buitenschoolse opvang (2020)

Inspectierapport Kindercentrum IKKE & ZO b.v. - Jaarlijks Onderzoek _ Buitenschoolse opvang (2019)

Inspectierapport Kindercentrum IKKE & ZO b.v. - Jaarlijks Onderzoek _ Buitenschoolse opvang (2019)

Inspectierapport Kindercentrum IKKE & ZO B.V. Jaarlijks Onderzoek - Buitenschoolse opvang (2018)

Inspectierapport Kindercentrum IKKE & ZO B.V. Jaarlijks Onderzoek - Kinderdagverblijf (2018)

Inspectierapport Kindercentrum IKKE & ZO B.V. - Nader onderzoek BSO (2017)

Inspectierapport Kindercentrum IKKE & ZO B.V. Jaarlijks onderzoek - Kinderdagverblijf (2016) 

Inspectierapport Kindercentrum IKKE & ZO B.V. Jaarlijks onderzoek - Buitenschoolse opvang (2016)

Inspectierapport Kindercentrum IKKE & ZO B.V. Jaarlijks onderzoek - Kinderdagverblijf (2015)

Inspectierapport kindercentrum IKKE & ZO B.V. Jaarlijks onderzoek - Buitenschoolse opvang (2015)  

Inspectierapport Kindercentrum IKKE & ZO B.V. Jaarlijks onderzoek - Kinderdagverblijf (2014)

Inspectierapport Kindercentrum IKKE & ZO B.V. Jaarlijks onderzoek - Buitenschoolse opvang (2014)  

Inspectierapport Kindercentrum IKKE & ZO B.V. Jaarlijks onderzoek - Kinderdagverblijf (2013

Inspectierapport Kindercentrum IKKE & ZO B.V. Jaarlijks onderzoek - Buitenschoolse opvang (2013)  

Inschrijfformulieren

- Inschrijfformulier BSO (Nederlands)

- Sing up form BSO (Engels) 

- Inschrijfformulier KDV (Nederlands)

- Sing up form KDV (Engels)

Informatie

Informatie boekje van Ikke & Zo.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ikke&zo

Pedagogisch Werkplan Ikke&Zo

Werkplan Ikke&zo Kinderopvang

Werkplan Ikke&zo BSO

 

Ikke&Zo


Slide 3 Slide 3 Slide 3 Slide 3 Slide 3 Slide 3
Locatie
De WittenKade 75
Locatie Ikke&Zo
Kinderdagverblijf
Maandag - Vrijdag   07:30 - 18:00
BSO
Schoolweken: ma-di-do 14:30 - 18:00 – wo-vr 12:00 - 18:00
Schoolvakanties: Maandag - Vrijdag 07:30 - 18:00


ikke&zo
Ikke&Zo
De Wittenkade 75
1052 AE
AMSTERDAM
+31 625403595/
+31 612597977

a.bakker@ikkezo.nl
Privacy Statement

Ikke&zo © 2024 - sitemap | algemene voorwaarden| Downloads | Privacy Statement