Buitenschoolse opvang

De BSO ligt midden in het stadsdeel Westerpark en is gehuisvest in een voormalig schoolgebouw aan De Wittenkade 75. Het is een sfeervol gebouw met grote lokalen. Tevens is het een duurzaam gebouw met ramen van dubbel- en veiligheidsglas.

Het kindercentrum bestaat uit twee verdiepingen. De buitenschoolse opvang bevindt zich op de eerste verdieping. De BSO heeft een ruim lokaal met daarnaast nog een aparte ruimte om heerlijk te chillen. De kinderen kunnen vanaf een entresol op de kade kijken.

Dit zijn de verschillende pakketten waar een keuze uit gemaakt kan worden:

  1. Veertig weken school en twaalf weken schoolvakantie
  2. Alleen veertig schoolweken

Opvang op studiedagen van school is alleen mogelijk wanneer er 7 of meer kinderen zijn.

PEDAGOGISCH WERKPLAN BUITENSCHOOLSE OPVANG IKKE & ZO


Emotionele veiligheid en vertrouwen

Elk kind is uniek met eigen talenten, interesses, mogelijkheden en bijzonderheden. Wij vinden het belangrijk de kinderen in een veilige, vertrouwde, uitnodigende omgeving de mogelijkheden en kansen te bieden om ervaringen op te doen, dingen te ontdekken, zich individueel en in groepsverband optimaal te kunnen ontwikkelen.

Ontwikkelen van persoonlijke & sociale competenties en talenten

Door aanmoediging en ondersteuning van de pedagogisch medewerkers krijgen kinderen inzicht in hun eigen mogelijkheden, worden zij gestimuleerd om keuzes te maken en kunnen zich ontwikkelen tot zelfstandige en zelfredzame volwassenen. Wij als pedagogisch medewerkers kijken en luisteren aandachtig naar en spelen in, op de behoefte van het individuele kind en stemmen ons handelen hier op af.

Thuis voelen

De pedagogisch medewerkers zijn er echt voor de kinderen, zij zijn waar het om draait. Wij creëren zo voor ieder kind een positief, veilig en liefdevol leefklimaat op de buitenschoolse opvang, een fijne plek waar de kinderen zich thuis zullen voelen. 

Normen en waarden

Wij willen graag de kinderen wat meegeven en een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling, zodat de kinderen zich bewust worden van geldende normen en waarden, zich zelfstandig ontwikkelen, zelfvertrouwen hebben, zich sociaal en respectvol opstellen in de groep en maatschappij. 

Download hier het volledige Pedagogisch Werkplan BSO Ikke & Zo.

 

Inschrijvingen

Voor inlichtingen en inschrijvingen kunt u contact opnemen met Agnes Bakker op tel.nr 0020-8204537 / 06-12.59.79.77 of per e-mail a.bakker@ikkezo.nl.

Ikke&Zo


Slide 3 Slide 3 Slide 3 Slide 3 Slide 3 Slide 3
Locatie
De WittenKade 75
Locatie Ikke&Zo
Kinderdagverblijf
Maandag - Vrijdag   07:30 - 18:00
BSO
Schoolweken: ma-di-do 14:30 - 18:00 – wo-vr 12:00 - 18:00
Schoolvakanties: Maandag - Vrijdag 07:30 - 18:00


ikke&zo
Ikke&Zo
De Wittenkade 75
1052 AE
AMSTERDAM
+31 625403595/
+31 612597977

a.bakker@ikkezo.nl
Privacy Statement

Ikke&zo © 2023 - sitemap | algemene voorwaarden| Downloads | Privacy Statement